Lãi suất ngân hàng vietinbank mới nhất ngày hôm nay

Lãi suất ngân hàng vietinbank mới đây đã gây chú ý đối với dư luận khi hạ xuống thêm ngưỡng thấp 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước cho dù thị trường cuối năm đang bước vào giai đoạn nước rút. Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn liên quan đến mức lãi suất tiết kiệm cuối kỳ với thời gian gắn hạn, trung hạn và dài hạn bao nhiều năm 2020.

Bảng Lãi suất ngân hàng vietinbank hiện nay

Mức lãi suất tiết kiệm theo ghi nhận tại VietinBank đối với khách hàng thành viên gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên và 36 tháng cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức tới thời điểm hiện tại cao nhất là 6,8%/năm. Nhà băng này thuộc trong top ngân hàng ngoại thương thuộc quản lý của nhà nước có mức độ tín cậy khá cao.

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức
VND USD EUR VND USD EUR
Không kỳ hạn 0,1 0 0 0,2 0 0
 Dưới 1 tháng 0,3 0 0 0,3 0  –
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,3 0 0,1 4,3 0 0,1
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,3 0 0,1 4,3 0 0,1
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 4,8 0 0,1 4,8 0 0,1
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 4,8 0 0,1 4,8 0 0,1
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 4,8 0 0,1 4,8 0 0,1
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 5,3 0 0,1 5,3 0 0,1
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 5,3 0 0,1 5,3 0 0,1
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 5,3 0 0,1 5,3 0 0,1
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 5,3 0 0,1 5,3 0 0,1
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 5,3 0 0,1 5,3 0 0,1
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 5,3 0 0,1 5,3 0 0,1
12 tháng 6,8 0 0,2 6,4 0 0,2
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 6,6 0 0,2 6,4 0 0,2
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 6,7 0 0,2 6,5 0 0,2
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 6,8 0 0,2 6,5 0 0,2
36 tháng 6,8 0 0,2 6,5 0 0,2
Trên 36 tháng 6,8 0 0,2 6,8 0 0,2

Tùy theo kì hạn gửi sẽ được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết tương ứng với lãi suất dao động quanh ngưỡng từ 0,1% đến 6,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất 0,1%/năm được áp dụng cho kỳ hạn gửi không thời hạn.

  • Trong trường hợp có khách hàng gửi tiết kiệm dưới 1 tháng sẽ được VietinBank áp dụng lãi suất 0,3%/năm.
  • Từ 1 đến dưới 3 tháng sẽ có mức 4,3%/năm,
  • Với kỳ hạn 3 đến dưới 6 tháng là 4,8%/năm,
  • Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất là 5,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng vietinbank mới nhất ngày hôm nay

Ngoài ra, VietinBank cũng khuyến khích cho nhiều cá nhân gửi tiền ngoại tệ nhận lãi suất như USD (lãi suất 0%/năm) và EUR (lãi suất từ 0,1 – 0,2%/năm).

Theo hyundaiebike.com.vn